Sídlo společnosti:
MONSE, spol. s r.o.
Na Výhledech 2323/5, 100 00 Praha 10
IČ: 26722933
 

Kancelář:
MONSE, spol. s r.o.
Bělohorská 188/157, 169 00 Praha 6
mobil: + 420 604 305 825 (pouze pro úřední záležitosti, NE pro objednání apod.)
roman.sperker@monse.cz

Společnost MONSE, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v roce 2002.
Dne 31.3.2006 byla registrována Magistrátem Hlavního města Prahy jako nestátní zdravotnické zařízení (NZZ). 

NZZ MONSE, spol. s r.o.
Nestátní zdravotnické zařízení MONSE, spol. s r.o. poskytuje léčebně preventivní péči ve 3 ordinacích praktických lékařů v Praze 6 (2 ordinace Bělohorská a 1 ordinace Poliklinika Pod Marjánkou) a ve 3  ordinacích gastroenterologie a digestivní endoskopie v Praze 6 a  Praze 10 (ordinace Poliklinika Bělohorská a ordinace Poliklinika Zahradní Město).

GDPR

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)