Preventivní prohlídky

Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je:

a) doplnění kompletní anamnézy

b) kontrola očkování

c) kompletní fyzikální vyšetření (např. měření krevního tlaku, stanovení indexu tělesné hmotnosti, vyšetření zraku a sluchu, atd.), dále např. u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů,  s poučením o samovyšetřování

d) vyšetření moči diagnostickým papírkem

e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření:

1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první preventivní prohlídce a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku

2. laboratorní vyšetření glykemie při první preventivní prohlídce a od 40 let věku ve dvouletých intervalech

3. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech

4. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech

5. stanovení okultního krvácení ve stolici u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let

6. u žen od 45 let věku zajištění screeningového mamografického vyšetření každé 2 roky