Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit pracovně-lékařské služby (PLS) pro své zaměstnance.

Poskytujeme pracovně- lékařské služby ve smluvně dohodnutém rozsahu.

Náklady spojené s PLS jsou daňově uznatelnou nákladovou položkou.

V rámci PLS poskytujeme tyto služby:

  • Identifikace potenciálních rizikových faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zhodnocení jejich vlivu na zdraví zaměstnanců a jejich monitorace, kategorizace prací
  • Lékařské preventivní prohlídky vstupní, periodické (dle potřeby mimořádné) a výstupní, vždy minimálně v rozsahu vymezeném příslušnými prováděcími předpisy
  • Očkování (po dohodě i na pracovišti)
  • Školení první pomoci, kontrola lékárniček na pracovištích
  • Edukační programy pro zaměstnance (vč. intervence zaměřené na konkrétní rizika)
  • Odborné poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
  • Rozbory pracovních neschopností
  • Možnost nadstandardní péče pro tým vedoucích pracovníků v rozsahu dle dohody

Jsme připraveni maximálně vyjít vstříc vašim potřebám a požadavkům. Na požádání připravíme nabídku naší činnosti včetně kalkulace.