Poučení před gastroenterologickým vyšetřením a endoskopickým výkonem

Ke gastroenterologickému vyšetření je vhodné mít doporučení od praktického lékaře, i když to není podmínkou, můžeme ho požadovat z důvodu předání informací o Vašem zdravotním stavu.

Pokud jste již v minulosti absolvoval/a nějaká vyšetření v souvislosti s Vašimi obtížemi, prosíme Vás o poskytnutí příslušné zdravotní dokumentace, máte-li ji k dispozici. Zamezí to tak případnému zbytečnému opakování vyšetření, která již byla provedena, a umožní naplánování dalších kroků ke stanovení Vaší diagnózy.

Před endoskopickým vyšetřením horní části trávicího traktu (gastroskopie) není nutná žádná speciální příprava, je však potřeba se dostavit nalačno, 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, neužívat léky. Pokud jste diabetik na inzulinu, aplikujete až po vyšetření.

Příprava před vyšetřením tlustého střeva (koloskopie) je podrobně popsána v dokumentu "Příprava před kolonoskopií"  ke stažení.

Ke stažení: