Seznam členů lokální etické komise

Seznam členů EK 1.4.2020

Jméno, titul, kvalifikace Vztah ke zřizovateli LEK Funkce Člen LEK od
Mgr. Roman Šperker zaměstnanec Předseda 1.9.2016
MUDr. Simona Habrovcová nezávislý místopředsedkyně 1.3.2011
MUDr. Monika Partišová zaměstnanec místopředsedkyně 6.1.2013
MUDr. Markéta Nejdlová zaměstnanec odborný asistent 23.10.2017
Bc. Marek Ptáčník nezávislý tajemník 1.7.2015
MUDr. Magdalena Fárová zaměstnanec člen 6.1.2014
MUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. nezávislý člen 1.3.2020
RNDr. Tereza Veselková nezávislý člen 1.3.2020
MUDr. Markéta Pfeiferová zaměstnanec člen 1.7.2015
MUDr. Miroslav Holý nezávislý člen 22.5.2012
Olga Hejzlarová nezávislý člen 6.1.2014
MUDr. Miroslav Vala nezávislý člen 1.6.2016

 

Kontakt:
EK MONSE, spol. s r.o.
Bělohorská 188/157
169 00 Praha 6

roman.sperker@monse.cz, předseda EK
eticka.komise@monse.cz, tel. 604 305 825 – tajemník EK