Poplatky za posouzení dokumentace

Výše úhrad spojených s projednáním dokumentů Lokální Etickou komisí MONSE, spol. s r.o. :

  • Změny administrativního charakteru či jiné nevýznamné změny dokumentace: poplatek 0,- Kč
  • Dodatky k již schválené dokumentaci představující změnu podstatnou: poplatek 6.000,- Kč
  • Vydání stanoviska pro nové klinické hodnocení: poplatek 20.000,- Kč